CÔNG TRÌNH RÈM CỬA VẢI GẤM LỤA PRINT TẠI CHUNG CƯ THE CANARY, TỈNH BÌNH DƯƠNG