MẪU RÈM CỬA ROMAN TẠI PHÒNG HỢP CTY Ô TÔ MITSUBISHI VIỆT NAM, QUẬN THỦ ĐỨC.