HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN FOREST TUBULAR

1- Cài nhận điều khiển: Chọn kênh -> ấn nút Set trên động -> động cơ quay lắc -> trong 6s ấn nút P sau điều khiển 2 lần -> ấn nút Lên điều khiển -> động cơ quay lắc -> Nhận OK

2- Đảo chiều động cơ: Ấn giữ nút Set trên động cơ 7s -> Động cơ quay lắc -> OK

3- Thêm điều khiển mới:

Ấn nút P sau điều khiển cũ 2 lần -> ấn nút P sau điều khiển mới 1 lần -> Động cơ quay lắc -> OK

4- Thêm kênh mới trên điều khiển:

Ở kênh cũ ấn nút P sau điều khiển 2 lần -> sang kênh Mới ấn nút P sau điều khiển 1 lần -> Động cơ quay lắc -> OK

5- Xóa hết điều khiển: Ấn nút P sau điều khiển 1 lần -> ấn Stop trên điều kiển 1 lần -> ấn nút P sau điều khiển 1 lần nữa -> Động cơ quay lắc ->  OK

6- Cài hành trình trên dưới của rèm: (Cuốn Forest)

Hành trình trên: Ấn nút P sau điều khiển 1 lần -> ấn nút Mở rèm Lên của điều khiển -> Ấn nút P sau điều khiển 1 lần nữa à động cơ quay lắc -> ấn nút Lên của điều khiển -> rèm chạy đến vị trí trên -> ấn Stop để dừng lại -> ấn Stop 5 lần để xác nhận giới hạn trên -> Động cơ quay lắc -> OK

Hành trình dưới: Ấn nút xuống của điều khiển -> rèm chạy đến vị trí Xuống -> ấn Stop để dừng lại -> ấn Stop 5 lần để xác nhận giới hạn Dưới -> Động cơ quay lắc nhận hành trình trên dưới -> OK

Rèm gia đình - rèm văn phòng - rèm tự động Hà Phương

206 Nguyễn Tất Thành , Phường 13 , Quận 4 (Xem bản đồ)

mandep.vn@gmail.com

Thông Tin Chuyển Khoản

Màn Đẹp Hà Phương

Facebook Youtube