HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ RÈM VẢI FOREST SHUTTLE L

1- Cài nhận điều khiển: Chọn kênh -> ấn nút Set trên động cơ 3 lần (đèn sáng từ D1->D2->D3) -> Giữ nút Set trên động cơ 5s (2 đèn D1 và D3 nháy) -> ấn nút Lên của điều khiển à OK

2- Cài hành trình của rèm:

Kéo sâu cái cho rèm đóng lại, rèm tự động đóng -> nhận giới hạn đóng.

Kéo sâu cái cho rèm mở ra, rèm tự động mở -> nhận giới hạn mở.

3- Xoá Hành trình: Ấn nút Set trên động cơ 4 lần -> giữ nút set 5s -> Đèn vàng sáng lên, đợi khi đèn vàng tắt -> giới hạn đóng mở được cài và nhớ.

4- Cài tốc độ động cơ: tốc độ chuẩn là 14cm/s, để muốn tăng tốc lên 17cm/s ta ấn nút Set 2 lần, sau đó giữ nút Set trong 4s -> đén nháy 3 lần rồi tắt -> OK

5- Cài lại hành trình: Ấn nút Set trên động cơ 4 lần -> giữ nút set 4s -> Đèn đỏ nháy 3 lần và tắt -> hành trình cũ được xóa.

6- Xoá động cơ đưa về mặc đinh: ấn nút Set 16 lần, sau đó giữ 5s, động cơ sẽ xoá hết bộ nhớ đưa về mặc định nhà sản xuất.

Rèm gia đình - rèm văn phòng - rèm tự động Hà Phương

206 Nguyễn Tất Thành , Phường 13 , Quận 4 (Xem bản đồ)

mandep.vn@gmail.com

Thông Tin Chuyển Khoản

Màn Đẹp Hà Phương

Facebook Youtube