HƯỚNG DẪN CÀI ĐIỀN KHIỂN CHO ĐỘNG CƠ CUỐN AUTOTEC

1- Cánh cài đặt động cơ

Bước 1: Bấm nút tròn trên động cơ sau khi đèn sáng bấm nút up trên điều khiển

2- Cánh đảo chiều động cơ

Bước 1: Bấm bút tròn trên động cơ sau khi đèn sáng bấm nút down trên điều khiển

3- Cánh xóa chương trình trên động cơ với điều khiển

Bước 1: Bấm nút tròn trên động cơ

Bước 2: Sau khi đèn sáng ( vẫn trong quá trình sáng bấm nút tròn và giữ sao cho đèn nhấp nháy 3 lần).

4- Cánh di chuyển theo bước.

Bước 1: Bấm nút tròn trên động cơ

Bước 2: Sau khi đèn sáng ( vẫn trong quá trình sáng bấm nút stop trên điều khiển).

5- Cánh giới hạn hành trình.

Cách 1: dùng nút trên động cơ

Bước 1: Bấm đồng thời nút lên và xuống trên động cơ sao cho đèn sáng động cơ chạy.

Bước 2 : Bấm nút lên hoặc xuống trên động cơ để đến điểm tới hạn,sau đó bấm nút tròn trên động cơ để ghi nhớ hành trình,điểm giới hạn còn lại làm tương tự.

Cánh 2: Dùng điều khiển

Bước 1:Bấm và giữ đồng thời nút F1 và nút stop trên điều khiển sao cho động cơ di chuyển

Bước 2: Bấm( và giữ nút lên hoặc xuống) để cho động cơ đi đến điểm tới hạn,sau đó nhấn nút stop,nhấn nút F1 để lưu hành trình(nhấn F1 sao cho động cơ di chuyển thì mới nhận điểm giới hạn),điểm giới hạn còn lại làm tương tự.

Bước 3: Cánh đặt giới hạn mới làm tương tự bước 1 và bước 2 không cần xóa giới hạn.

6- Cánh đặt giới hạn trung gian

Bước 1:Bấm và giữ nút F1 và nút Up trên điều khiển sao cho dộng cơ di chuyển

Bước 2:Bấm và giữ nút lên hoặc xuống trên điều khiển sao cho đi đến điểm tới hạn trung gian

Bước 3: Bấm và giữ nút F1 sao cho động cơ chuyển động

Bước 4: Bấm nút trung gian trên điều khiển nếu muốn sử dụng

Chú ý: Động cơ cuốn AUTOTEC không thay đổi được tốc độ, có 2 model động cơ cuốn 1 loại tốc độ 18r/m, 17r/m và 1 loại 30r/m.

Rèm gia đình - rèm văn phòng - rèm tự động Hà Phương

206 Nguyễn Tất Thành , Phường 13 , Quận 4 (Xem bản đồ)

mandep.vn@gmail.com

Thông Tin Chuyển Khoản

Màn Đẹp Hà Phương

Facebook Youtube