HƯỚNG DẪN CÀI ĐIỀN KHIỂN CHO ĐỘNG CƠ CUỐN NOVO KT 35

1- Cánh kết nối động cơ với điều khiển

Bước 1: Bấm nút tròn trên động cơ sao cho động cơ quay 1 lần và đảo chiều 1 lần

Bước 2: Bấm nút code trên điều khiển sao cho quay 1 lần và đảo chiều 1 lần

2- Cánh xóa kết nối điều khiển với động cơ

Bước 1: Bấm và giữ nút tròn trên động cơ sau khi động cơ quay và đảo chiều 2 lần thì nhả nút ra

Bước 2: Bấm nút tròn trên động cơ sau khi động cơ quay và đảo chiều 1 lần thì hoàn thành

3- Cánh đổi chiều quay trên động cơ

Bước 1: Bấm và giữ nút set trên điều khiển 10s sao cho động cơ quay 1 vòng xuôi và 1 vòng ngược,

Bước 2: Bấm và giữ nút STOP trên điều khiển 5s sao cho động cơ quay 1 còng xuôi và 1 vòng ngược

4- Cánh chuyển đổi di chuyển từng nấc

Bước 1: Bấm nút SET trên điều khiển trong vòng 10s sao cho động cơ quay 1 vòng xuôi và 1 vòng ngược

Bước 2: Bấm nút up trong vòng 5s sao cho động cơ quay 1 vòng xuôi và 1 vòng ngược

5- Cánh giới hạn hành trình

Bước 1: Bấm và giữ nút SET trên điều khiển trong vòng 10s sao cho động cơ quay 1 vòng và đảo 1 vòng

Bước 2: Bấm và giữ nút SET trên điều khiển trong vòng 5s sao cho động cơ quay 1 vòng và đảo 1 vòng

Bước 3: Bấm nút up cho rèm đi lên điểm tới hạn trên,sau khi đến điểm tới hạn trên bấm nút STOP trên điều khiển,sau đó bấm và giữ đồng thời nút UP và nút STOP trên điều khiển để lưu điểm giới hạn trên

Bước 4: Bấm nút down cho rèm đi xuống điểm tới hạn dưới,sau khi đến điểm dưới hạn dưới bấm nút STOP trên điều khiển ,sau đó bấm đồng thới nút DOWN và nút STOP trên điều khiển để lưu lại giới hạn dưới.

Rèm gia đình - rèm văn phòng - rèm tự động Hà Phương

206 Nguyễn Tất Thành , Phường 13 , Quận 4 (Xem bản đồ)

mandep.vn@gmail.com

Thông Tin Chuyển Khoản

Màn Đẹp Hà Phương

Facebook Youtube