HƯỚNG DẪN CÀI ĐIỀN KHIỂN CHO ĐỘNG CƠ VẢI NOVO N17,N18

1- Cánh cài đặt điều khiển kết nối với động cơ

Bước 1: Bấm nút SET trên động cơ

Bước 2: Bấm nút CODE trên điều khiển

Bước 3: Bấm nút Mở trên điều khiển

2- Cánh cài đặt đổi chiều quay động cơ

Bước 1: Bấm nút SET trên điều khiển,sau 10s thấy động cơ quay 1 chiều xuôi và 1 chiều ngược

Bước 2: Bấm nút STOP trên điều khiển,sau 5s thấy động cơ quay 1 chiều xuôi và 1 chiều ngược là hoành thành

3- Cách xóa chương trình giữ motor và điều khiển

Bước 1: Bấm và giữ nút SET sao cho động cơ qua và đảo chiều lại 2 lần (sau đó nhả nút ra)

Bước 2: Bấm và giữ nút SET sao cho động có qua và đảo chiều 1 lần

4- Cách thay đổi tốc độ trên động cơ

Bước 1: Bấm và giữ nút SET sao cho động cơ quay và đảo chiều 3 lần( không được nhả tay ra trong quá trình giữ)

N 17 và N 18 có 2 loại tốc độ là 10r/m và 20r/m


Rèm gia đình - rèm văn phòng - rèm tự động Hà Phương

206 Nguyễn Tất Thành , Phường 13 , Quận 4 (Xem bản đồ)

mandep.vn@gmail.com

Thông Tin Chuyển Khoản

Màn Đẹp Hà Phương

Facebook Youtube