Môt số công trình sử dụng film cách nhiệt do Hà Phương thực hiện

1- Film cách nhiệt chống nắng Hàn Quốc cơ bản bảo hành 7 năm

1.1- Mã hàng Silver-15 (Si-15) - Xuyên sáng 25% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 82% tổng cản nhiệt 80% xuất xứ Korea, bảo hành 7 năm

1.1- Mã hàng B92 xuyên sáng 35% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 55% tổng cản nhiệt 50% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 7 năm 

1.2- Mã hàng Q20 xuyên sáng 24% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 69% tổng cản nhiệt 63% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 7 năm

1.3- Mã hàng SV30 xuyên sáng 40% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 70% tổng cản nhiệt 63% xuất xứ Nexfil Korea, bảo hành 7 năm

1.4- Mã hàng SV15 xuyên sáng 22% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 81% tổng cản nhiệt 71% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 7 năm

1.5- Mã hàng green 15 xuyên sáng 12% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 82% tổng cản nhiệt 73% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 7 năm

1.6- Mã hàng Q05 xuyên sáng 8% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 65% tổng cản nhiệt 60% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 7 năm

1.7- Mã hàng SGY 35 xuyên sáng 11% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 82% tổng cản nhiệt 74% xuất xứ NEXFIL Korea, bảo hành 7 năm

1.8- Mã hàng blue 15 xuyên sáng 20% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 80% tổng cản nhiệt 71% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 7 năm

2- Film cách nhiệ chống nắng dòng cao cấp của Hàn Quốc , Mỹ bảo hành 7-10 năm

2.1- Mã hàng uv400 6099 xuyên sáng 60% cản tia cực tím 100% cách hồng ngoại 97% tổng cản nhiệt 67% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 10 năm, giá 850.000d/m2

2.2- Mã hàng uv400 7090 xuyên sáng 69% cản tia cực tím 100% cách hồng ngoại 87% tổng cản nhiệt 59% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 8 năm, giá 390.000d/m2

2.3- Mã hàng 7080 xuyên sáng 75% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 77% tổng cản nhiệt 51% xuất xứ CONCO Korea, bảo hành 7 năm, giá 300.000d/m2


2.4- Mã hàng uv400 H3099 xuyên sáng 35% cản tia cực tím 99% cách hồng ngoại 88% tổng cản nhiệt 75% xuất xứ Nexfil Korea, bảo hành 7 năm, giá 350.000d/m2

2.5- Mã hàng uv400 iR1090 xuyên sáng 8% cản tia cực tím 100% cách hồng ngoại 88% tổng cản nhiệt 78% xuất xứ Nexfil Korea, bảo hành 7 năm, giá 350.000d/m2

Download : bảng giá tổng hợp các loại decal và film cách nhiệt 

Rèm gia đình - rèm văn phòng - rèm tự động Hà Phương

206 Nguyễn Tất Thành , Phường 13 , Quận 4 (Xem bản đồ)

mandep.vn@gmail.com

Thông Tin Chuyển Khoản

Màn Đẹp Hà Phương

Facebook Youtube