HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN TUBULAR SOMFY

1- Cài đặt mức rèm trên, mức rèm dưới lần đầu tiên cho mô tơ

- Bấm remote Lên + Xuống, mô tơ nhận diện được remote sẽ xoay và dừng lại.

- Bấm remote Lên cho mô tơ đi lên đến mức rèm trên. Nhả nút bấm thì mô tơ dừng lại.

- Nếu chiều remote không theo chiều mô tơ thì đảo chiều mô tơ bằng cách bấm phím "My" 2 giây

- Bấm remote "My" + Xuống cho mô tơ tự đi xuống mức rèm dưới

- Bấm remote "My" cho mô tơ dừng ở mức rèm dưới

- Bấm remote "My" + Lên cho mô tơ tự đi lên

- Bấm remote "My" cho mô tơ dừng lại ở giữa.

- Bấm remote "My" trong 2 giây, mô tơ sẽ lưu lại mức rèm trên và dưới.

- Nhấn lỗ "Program" nhỏ phía sau remote.

- Quá trình nhận diện remote và cài đặt mức rèm hoàn tất.

2- Điều chỉnh mức rèm:

- Điều chỉnh mức trên: về mức rèm trên, "Lên" + "Xuống" 5 giây, tới vị trí mới, bấm "My" 2 giây.

- Điều chỉnh mức dưới: về mức rèm dưới, "Lên" + "Xuống" 5 giây, tới vị trí mới, bấm "My" 2giây.

          - Điều chỉnh mức giữa: tại vị trí giữa bất kỳ, bấm "My" trong 5 giây.

3- Xóa hết cài đặt trên mô tơ:

- Nhấn lỗ "reset" nhỏ trên đầu motor cho đến khi motor xoay qua xoay lại 3 lần

4- Thêm 1 kênh remote khác:

- Bấm nút "Program" nhỏ phía sau kênh remote cũ, mô tơ xoay qua xoay lại 1 lần.

- Bấm nút "Program" nhỏ phía sau kênh remote mới, mô tơ sẽ nhận diện thêm remote mới.

5- Xóa 1 kênh remote:

- Bấm nút "Program" nhỏ phía sau kênh remote cần xóa, mô tơ xoay qua xoay lại 1 lần.

- Bấm nút "Program" nhỏ phía sau kênh remote đó lần nữa, mô tơ sẽ xóa kênh remote đó.

6- Cài đặt kênh điều khiển chung:

- Mỗi mô tơ có một kênh remote riêng.

- Mỗi mô tơ cài thêm 1 kênh remote nữa, kênh thêm này trùng với kênh thêm của các mô tơ kia.

- Kênh vừa thêm vào là kênh chung.

Rèm gia đình - rèm văn phòng - rèm tự động Hà Phương

206 Nguyễn Tất Thành , Phường 13 , Quận 4 (Xem bản đồ)

mandep.vn@gmail.com

Thông Tin Chuyển Khoản

Màn Đẹp Hà Phương

Facebook Youtube